ACTIVITATS

•  “El Dars

El Dars són classes per conèixer, aprendre i aprofundir en la religió islàmica. Estan dirigides a dones que estiguin interessades en l´Islam o que siguin musulmanes.

El Dars és també un espai per al coneixement mutu, per al debat i l´intercanvi de coneixements i perspectives.

L´Associació de Musulmanes a Catalunya organitza un Dars els diumenges al matí a las Mesquita Rahma del Camí de la Cadena , al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Les classes es duen a terme de 11.00h a 13.00h (l'horari pot patir variacions, en cas d'interès en assistir a les classes és millor que truqueu abans al nostre telèfon de contacte). La llengua vehicular de les classes és el castellà.

Les dones que comencen a assistir a les classes i tenen pocs coneixements d´Islam, si ho desitgen, poden comptar també amb explicacions més personalitzades.

•  Informació d´altres Dars

•  Documentació del Dars de la Mesquita Rahma

 

PROJECTES

•  Esplai per a infants

L'educació dels infants requereix de la corresponsabilitat de la família, els pares i les mares, l'escola i la comunitat.

Des de l´Associació de Musulmanes a Catalunya volem desenvolupar un esplai per a infants com a espai d'educació compartit, on a través del joc es promogui l'aprenentatge en valors i sempre d'acord amb els principis de l´Islam.

•  Grups de mares musulmanes ( Escola de Mares )

Moltes mares i pares musulmans es troben sovint amb dubtes, dificultats i reptes a l'hora d'educar els seus fills i filles en un context de majoria no musulmana.

Des de l´Associació de Musulmanes a Catalunya volem promoure espais de trobada entres mares musulmanes on compartir aquestes inquietuds i intercanviar experiències per a una millor educació dels fills i filles d'acord amb els principis islàmics, però també des de la integració i la participació en la nostra societat.

•  Servei d´informació i orientació per a dones immigrants

Oferta de guies i recursos d´acollida per a dones immigrants així com informació de diferents entitats d'atenció a les persones nouvingudes.

•  Classes d'àrab

L'àrab és la llengua a través de la qual va ser revelat l´Alcorà i mitjançant la qual ens podem sentir més properes a les paraules d´Allah. Per això, creiem que és molt important aprendre aquesta llengua o, si més no, tenir-ne algunes nocions.

Les classes d'àrab aniran dirigides tant a infants com a dones.

•  Piscina per a dones

Des de la concepció igualitària entre gèneres que defensa l´Islam, és important que les dones puguin desenvolupar les mateixes activitats socials, polítiques, culturals o esportives que els homes.

Per això volem cercar vies per a que les dones musulmanes puguin fer compatible el hijab amb la pràctica de l'esport i la natació.

 

TORNAR